27117
 
Anatomi Ailesinin Değerli Üyeleri,
 
23. Ulusal Anatomi Kongresi Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği’nin katkıları ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde 11-15 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşmiştir. Kongremize davetli konuşmacı, oturum başkanı, sözlü / poster sunum sahibi veya sadece dinleyici olarak destek veren tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında sizleri Ankara’da ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyoruz.
 
Kongre katılım belgeleri en kısa zamanda mail adreslerinize gönderilecektir. Bildiri kitabının en kısa zamanda basılabilmesi için de eğer varsa düzeltmelerinizi 18 Ekim, Çarşamba gününe kadar göndermenizi bekliyoruz. Soru ya da önerileriniz için kongre web sayfasındaki mail adreslerimize ulaşabilirsiniz.
 
Tüm anatomistlerin “15 Ekim Dünya Anatomi Günü”’nü kutluyor, bu tarihin tüm dünyada Anatomi Günü olarak kutlanmasında emeği geçen tüm Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Biz de kongre süresince katılımcı hocalarımız ve arkadaşlarımızla 15 Ekim Dünya Anatomi Günü ile ilgili görüş ve temennilerini içeren küçük röportajlar gerçekleştirdik. Dünya anatomi gününde bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Videoya https://anatomikongresi2023.org/ adresinden ya da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Tüm dünyada ve ülkemizde anatomi bilincinin ve anatomi bilim dalına ilginin arttırılması ve beden bağışı hakkındaki farkındalığın yükseltilmesi için çok çalışmamız gerektiğini biliyor ve bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Saygılarımızla


 
15 Ekim Dünya Anatomi Günü Videosu
https://drive.google.com/file/d/1TcOMZ38t8s7aefAkGjn-5uorNNWhshc4/view?usp=sharingKongre Başkanı 
Prof. Dr. Deniz Demiryürek
Kongre Sekretyası
Doç. Dr. Ceren Günenç Beşer
Dr. Öğr. Üyesi Hilal AKDEMİR AKTAŞ
Dr. Hasan Barış ILGAZ

Anatomi Ailesinin Değerli Üyeleri,

 

Bildiğiniz gibi 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında çalışan tüm sivil toplum örgütleri T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından belirli aralıklarda denetlenmektedir. Derneğimiz de 2023 yılı başında, Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından denetlenmiş olup, denetlemeden başarıyla geçmiştir. Bu süreçte gerekli hukuki desteğin alınabilmesi amacıyla bir hukuk danışmanı ile sözleşme yapılmıştır. Bakanlık denetlemesini takiben hukuk danışmanımız ile yaptığımız görüşmeler sonrasında dernek tüzüğünde çeşitli güncellemelerin yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır. 

 

Bu bağlamda, hazırlanan yeni tüzüğün, TAKAD Olağanüstü Seçimsiz Genel Kurulu’nda onaya sunulması gerekmektedir. Hazırlanan metnin Genel Kurul onayına sunulmadan önce taslak olarak dernek üyeleri ile paylaşılıp içeriği konusunda sizlerin görüş ve önerilerinize sunulması gerek şeffaf gerekse katılımcı bir meslek örgütü işleyişi açısından önemlidir. 

 

Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından ön değerlendirmesi yapılan Tüzük taslak metni ve eski Tüzük incelemeniz için aşağıda sunulmaktadır. Buna ilişkin genel kurulda yapılacak olan görüşmelerden önce görüş beyan etmek isteyen üyelerimizin 06 Ekim 2023 Cuma günü saat 17:00’a kadar dernek e-posta adresi üzerinden bildirimde bulunabileceklerini hatırlatmak isteriz.

 

Hazırlanan tüzüğün görüşülmesi için yapılacak olan TAKAD Olağanüstü Seçimsiz Genel Kurulu salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 13Ekim 2023 Cuma günü saat 15:30’da Ankara Ticaret Odası Meclis ve Duatepe Toplantı Salonlarında aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Toplantıya katılımınız hususunda bilgilerinize arz olunur.

 

GÜNDEM:

1. Yoklama

2. Açılış

3. Divan kurulu başkanı ve heyetinin seçimi

4. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

5. Tüzük hakkında bilgilendirme: Av. Raziye ÜNAL

6. Tüzük hakkında görüş ve önerilerin konuşulması

7. Tüzüğün oylanması

8. Dilek ve temenniler

9. Kapanış
 

Genel kurulumuzda görüşmek dileği ve saygılarımızla.

 

TAKAD Yönetim Kurulu adına,

Doç. Dr. İlke Ali GÜRSES

Genel Sekreter


Eski TAKAD TÜZÜK.pdf

Yeni TAKAD TÜZÜK.pdf

 Anatomi Ailesinin Değerli Üyeleri,

11-15 Ekim 2023 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde Ankara Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecek olan 23. Ulusal Anatomi Kongresi ile ilgili kongre web sayfamız aktif hale getirilmiştir. Kongre kaydı, kurslar, önemli tarihler ve bildiri kabulü ile ilgili bilgilere https://anatomikongresi2023.org/ adresinden ulaşılabilir. Bildiri kabulü için son tarih 15 Eylül 2023 olarak belirlenmiştir. Kongremizin bilimsel ve sosyal programı kısa süre içerisinde kongre web sayfasına eklenecektir. 
Ankara’da sizleri ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağımızı bildirir, saygılar sunarız. 

Kongre ile ilgili sorularınız için anatomikongresi2023@gmail.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.Kongre Başkanı 
Prof. Dr. Deniz Demiryürek

Kongre Sekreteryası
Doç. Dr. Ceren Günenç Beşer
Öğr. Gör. Dr. Hilal Akdemir Aktaş

Dr. Hasan Barış Ilgaz


 

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ''Prof. Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL Klinik Anatomi ve Diseksiyon Laboratuvarı'' Açılış Töreni

Türk Anatomi̇ ve Kli̇ni̇k Anatomi̇ Derneği Yönetim Kurulu, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ''Prof. Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL Klinik Anatomi ve Diseksiyon Laboratuvarı'' açılış törenine katıldı. 

 

Anatomi Ailesinin Değerli Üyeleri,
 
Türk Anatomi̇ ve Kli̇ni̇k Anatomi̇ Derneği Olağan Genel Kurulu, 22 Ekim 2022 Cumartesi günü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında hazır bulunan üyeler ile gerçekleştirilmiştir.
 
Genel Kurulda Dernek Organları için seçim yapılmıştır. Seçilen yeni Yönetim Kurulu görev dağılımını aşağıdaki gibi yapmıştır;
 
TAKAD Yönetim Kurulu:
 
Yönetim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Piraye KERVANCIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Nadire ÜNVER DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Çağatay BARUT
Genel Sekreter: Doç. Dr. İlke Ali GÜRSES
Muhasip Üye: Doç. Dr. Ceren GÜNENÇ BEŞER
Muhasip Üye Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Kerem ATALAR
Üye: Prof. Dr. Ayhan CÖMERT
 
TAKAD Denetleme Kurulu:
 
Prof. Dr. Rabet GÖZİL
Prof. Dr. Ayla KÜRKÇÜOĞLU
Prof. Dr. Esat ADIGÜZEL