27117


21 Ulusal Anatomi Kongresi 2020 Bilimsel Programı


Anatomi Ailesinin Değerli Üyeleri
,


Bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştireceğimiz Ulusal Anatomi Kongresi’ne camiamızın gösterdiği destek için gönülden teşekkür ederiz. 


Oldukça dar bir sürede organizasyonunu gerçekleştirmeye çalıştığımız Kongremizin, Ankara Üniversitesi’nin altyapı desteği ile Zoom üzerinden çevrimiçi ortamda canlı (senkron) şekilde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.


Oturumlar ile ilgili olarak halen katılım deneme ve salonların düzenlenmesi adına provalar devam ettiği için oturumlara bağlanabilmeniz için gerekli linkler önümüzdeki günler içerisinde kayıt sırasında verdiğiniz mail adresleriniz ve dernek mail grubu üzerinden paylaşılacaktır.


Bildiri sunumları için belirlenen süreler Sözlü sunumlar için 10 dk ve Poster sunumlar için 5 dk olarak sınırlandırılmıştır. Çevrimiçi ortamda oturum sürelerinin aşılması durumunun, teknik olarak diğer salonlarda da oturumların başlatılmasına engel olacağı dikkate alınarak sunumu yapacak araştırmacıların sunum sürelerine özellikle dikkat etmeleri önemle rica olunur.


Kongremizi takip etmek isteyen tüm katılımcılar için detaylı Kongre Bilimsel Programı bu mailin ekinde sunulmuştur. Ayrıca Kongre Bilimsel Programına Derneğimiz internet sitesinde bulunan Kongre Sayfasından da ulaşabilirsiniz.


Kongremize oldukça kısa bir süre kaldığını ve çevrimiçi yazılım altyapımızın sınırlı olduğunu göz önüne alarak kongre kayıtlarınızı yapmanızı hatırlatmak isteriz. Kongre katılımı için gerekli bilgiler kayıt işlemi sırasında temin edilecek iletişim bilgileriniz üzerinden iletilecektir. 


Kongre kaydınızı aşağıdaki link üzerinden veya Derneğimiz internet sitesinde verilen link üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.


https://forms.gle/k9KCfxjFSZuFSWvn7


Sağlıklı günlerde görüşmek dileği ve saygılarımızla


TAKAD Yönetim Kurulu adına,

Kongre Sekreteri

Doç. Dr. İlke Ali GÜRSES

İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi

 

Anatomi Ailesinin Değerli Üyeleri
 
Öncelikle tüm üyelerimize sağlıklı günler diliyoruz. Pandemi nedeni ile planladığımız faaliyetlerimizi ertelemek zorunda kaldığımız 2020 yılı, aynı zamanda derneğimizin seçimli genel kurulunun da yapılacağı yıldır. Ulusal Anatomi Kongresi sırasında yapmayı gelenek haline getirdiğimiz genel kurulumuzu ne yazık ki bu yıl kongreden bağımsız gerçekleştirmek zorunda kalacağız. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgelere istinaden 31/10/2020 tarihine kadar olan tüm dernek toplantıları ertelenmiş durumdadır. Bu nedenle Eylül ayında gerçekleştirilmesi gereken genel kurulumuzun Kasım ayına ertelenmesi zorunlu hale gelmiştir. Tekrar erteleme yönünde bir karar çıkmaması halinde genel kurulumuz, 07/11/2020 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında, çoğunluğun sağlanamaması durumda 14/11/2020 tarihinde yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında yapılacaktır. Genellikle ilk toplantı anında çoğunluk sağlanamadığı konusunda dikkatinizi çeker 14/11/2020 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında sağlıkla buluşmayı ümit ederiz.
 
Diğer bir konu ise 21. Ulusal Anatomi Kongresi’dir. Daha önce Eylül ayında yapmayı planladığımız ve duyurusunu bu şekilde yapmış olduğumuz kongremizi, pandemi nedeni ile iptal etmek zorunda kaldık. Ancak dernek yönetim kurulu olarak, kongrenin yapılamaması durumunda, anatomi topluluğunun önemli bir bilgi ve deneyim paylaşımı ortamı olan bir geleneğimizin bozulacağı düşüncesi ile, Ulusal Anatomi kongremizi ülkemiz ve dünya genelinde uygulanan “çevrim içi toplantı” imkanlarıyla düzenleme kararı aldık. Bunun için Ankara Üniversitesi’nin alt yapısını kullanmak üzere yaptığımız başvurularımız sonucunda, Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden onay alınmıştır. Belirlenen kongre tarihi 27-29 Kasım 2020 olup, kongrenin ilk gününde çevrim içi kurslar verilmesi planlanmaktadır. Sözlü ve poster bildiriler için ayrılan zamanlarda, çevrim içi izleyicilerle tartışma ortamı yaratılacaktır. Değerli üyelerimizin kongremize sağlayacakları bilimsel katkılar için şimdiden bildiri özetlerinin hazırlıklarını yapmalarını öneririz. Kongre kaydı ve Bildiri gönderimi işlemlerinizi aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.


Genel Kurul ve kongremizi onurlandırmanızı arzu eder, en kısa zamanda ve sağlıklı günlerde buluşmayı diler, üyelerimizin dikkatine sunarız.
 
TAKAD Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu
Genel Sekreter
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Değerli Üyeleri
 
Derneğimizin resmi dergisi olan Anatomy dergisinin editörlüğü görevini büyük bir özveri ile yürüten Sayın Prof. Dr. Gülgün Şengül bu görevi başarı ile gerçekleştirmiş ve dergimizi oldukça iyi bir seviyeye getirmiştir. Yeni dönemde dergimize editör olarak Prof. Dr. Nihal Apaydın atanmıştır. Bu süreçte verdiği büyük emekler ve dergimize katkılarından dolayı Prof. Dr. Gülgün Şengül'e teşekkür eder, görevi devralan Prof. Dr. Nihal Apaydın'a başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

  
TAKAD Yönetim Kurulu adına
Genel Sekreter
Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu


Anatomi ailesinin değerli üyeleri,

 
Birkaç aydır süren salgın mücadelesinde alınan önlemler, hayatımızdaki her şeyi etkilediği gibi derneğimizin toplantı ve kongrelerini de etkilemiştir. 2020 Eylül ayında yapmayı planladığımız Ulusal Anatomi Kongremizin hazırlıkları da bu süreçten dolayı sekteye uğramıştır. Eylül ayında salgın önlemlerinin ne olacağını öngöremememizin yanı sıra, yaz aylarına sarkacak olan eğitim faaliyetlerinin de hem katılımı azaltacağı, hem de hazırlıkları olumsuz etkileyeceği açıktır. Dernek Yönetim Kurulumuz ve Kongre Düzenleme Kurulunun ortak görüşleri doğrultusunda Eylül 2020’de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ev sahipliğinde İzmir’de yapılması planlanan 21. Ulusal Anatomi Kongresi’nin iptal edildiğini üzülerek bildiririz. Salgın mücadelesindeki gelişmelere göre kongrenin yapılıp yapılmayacağına karar verilecektir.
Derneğimizin Eylül 2020’de yapılması gereken olağan genel kurulu ile ilgili süreç, Ağustos ayından sonraki önlemler dikkate alınarak belirlenecek ve sizlere duyurulacaktır. Bu günkü önlemler kapsamında, Ağustos ayına kadar olan genel kurullar iptal edilmiş durumdadır.
 
Sağlık ve esenlik dileklerimizle…
 
TAKAD Yönetim Kurulu Adına
Genel Sekreter           
Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu

 
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Değerli Üyeleri,

Derneğimiz Yönetim Kurulu’nun 22.01.2019 tarihli ve 219 nolu kararı doğrultusunda; Anatomi ile ilgili bilimsel basılı materyallerin Web sitemizde 1 (bir) yıl süre ile tanıtımının yapılabilmesi için ilgili kuruluş ya da kişi tarafından dernek yıllık aidat ücretinin 4 (dört) katının dernek hesabına bağışlanması istenmektedir. Ayrıca tanıtımı yapılacak materyalin yazarlarından veya editörlerinden en az birinin derneğimiz üyesi olması ve aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 
TAKAD Yönetim Kurulu Adına
Genel Sekreter
Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu

 

Bu yıl ilk defa gündeme gelen 15 Ekim Dünya Anatomi Günü dolayısı ile 20 Ulusal Anatomi Kongresi sırasında aldığımız karar doğrultusunda ülkemiz genelinde bölgeler halinde dar katılımlı toplantılar düzenleme programını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Aynı gün içinde gerçekleştirilen bu toplantılara ev sahipliği yapan ve çağrılarımıza samimiyetle karşılık veren aşağıda adları ve kurumları yer alan hocalarımıza TAKAD yönetim kurulu olarak özellikle teşekkür ederiz:
 
Prof. Dr. Güler Kahraman-İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 
Prof. Dr. Lokman Öztürk-Ege Üniversitesi 
Prof. Dr. Tuna Karahan, Prof. Dr. İbrahim Tekdemir-Ankara Üniversitesi 
Prof. Dr. Nigar Keleş Çelik-Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Hilmi Yücel-Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk Uluutku-Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan Aycan-Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Emirzeoğlu-Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz Demiryürek-Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. İhsaniye İkiz-Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Cudi Tuncer-Dicle Üniversitesi

TAKAD Yönetim Kurulu Adına

Prof. Dr. Esat Adıgüzel 
                                                                                                      

Tıp Eğitimi Anatomi Çekirdek Eğitim Programı
1. Sürüm
Anatomi ÇEP Final Raporu 2018 Nisan