27117
KAMUOYUNUN DİKKATİNE
 
18 Aralık 2017 tarihi itibarı ile basına yansıyan ve TBMM’de de dile getirilen “bir öğretim üyesinin kadavra kaçırması” haberi Tıp Fakültelerinin Anatomi Anabilim Dallarında görev yapan öğretim üyelerini derinden üzmüştür.  Söz konusu davranış kabul edilemez.
Derneğimiz üyesi olmayan,  gündeme konu öğretim üyesi ile ilgili yasal ve idari boyutları zaten ilgili kurumlarca değerlendirilmiş ve yaptırım uygulanmıştır. 
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği olarak üyelerimizin tümü hekim adaylarının ya da hekimlerin eğitimi için bedenini bizlere emanet eden tüm bağışçılarımızın veya bizlere yasal yollarla ulaşan tüm bedenlerin mahremiyetini kutsal bilir, ona göre davranır, bunu öğrencilerimize de öğretir ve aynı hassasiyeti onların da göstermesini öğretmeyi görev biliriz. Zira öldükten sonra bedenini tıp eğitimine bağışlamak insanlığa verilebilecek en değerli, paha biçilemez bir hediyedir ve ona göre davranılmayı gerektirir. Bağışçılarımızın vasiyetlerine uygun şekilde davranıldığı ve davranılacağı konusunda bizlere güvenmeye devam etmeleri en büyük arzumuzdur. 
Hekim adaylarına insan vücudunu tüm ayrıntıları ve gerçekliği ile öğretmenin, cerrahi bilimlerde yeni ameliyat teknikleri geliştirebilmenin, tüm zamanlarda olduğu gibi günümüzde de alternatifsiz yolu kadavra çalışmalarıdır. Ülkemizde beden bağışının çok yetersiz olması, sahipsiz cenazelerle ilgili yasal süreçlerdeki güçlükler ve yetersizlikler, ayrıca tıp fakültesi sayılarındaki plansız artışlar nedeniyle çoğu tıp fakültesi eğitim amacıyla yurt dışından kadavra temin etmek zorunda kalmaktadır.  
Tıp fakültelerindeki eğitimin geleceği açısından kadavra kullanımı ile ilgili güncel yasal düzenlemelerin ivedilikle gündeme getirilmesi, idari makamlar nezdinde dikkate alınarak çözüme kavuşturulması bu olaydan çıkarılacak yegâne yarar olacaktır.

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği adına
Prof. Dr. Erdoğan Şendemir

                                                                                                      

 

TÜM VÜCUT KADAVRA DİSEKSİYON KURSU
 

Değerli Anatomi Ailesi;

Hacettepe Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi etkinlikleri çerçevesinde; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı olarak 11 Mayıs 2018 Cuma günü "tüm vücut kadavra diseksiyon kursu" düzenliyoruz. Kursun katılımcı sayısı toplam 20 araştırma görevlisi olup kurs katılımcılarından herhangi bir ücret alınmayacaktır. Kurs başvurularında kadavra diseksiyonu yapmamış olan genç araştırma görevlisi arkadaşlarımıza öncelik tanınacaktır. Hedefimiz her araştırma görevlisi arkadaşımıza bizzat diseksiyon yaptırarak bu eğitimi vermektir. Kursa katılmak isteyen genç arkadaşlarımızın üniversite isimleri ve çok kısa olarak CV'lerini mfsargon@hacettepe.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. 

Saygılarımla


Prof. Dr. Mustafa F. Sargon

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı Başkanı

                                                                                                      ANATOMİ KIŞ GÜNLERİ 2018

Patalya Thermal Hotel - Kızılcahamam / 25 - 28 Ocak 2018

www.anatomi2018-baskent.com

 
ANATOMİ AİLESİNİN DEĞERLİ ÜYELERİ
İnsan vücudunun yapısı yüzyıllardır değişmese de anatomi bilimi tıp alanındaki atılımlara koşut olarak hızla gelişmekte, farklı teknikler, farklı yaklaşımlar gündeme gelmektedir. Anatomi Kış Günleri bir araya gelerek hem kendi çalışmalarımızı, hem de ülkemizdeki anatomi eğitimini küresel bağlamda değerlendirmemiz için bizlere güzel bir fırsat sunuyor.
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı olarak Anatomi Kış Günleri 2018'i gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyor ve anatomiyi sizlerin değerli katılımıyla multidisipliner çalışmalar bağlamında değerlendirmeyi amaçlıyoruz.
25 – 28 Ocak 2018 tarihleri arasında sizleri Kızılcahamam’ın etkileyici doğası ve temiz havasında Patalya Termal Otel’de ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Can PELİN
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anatomi AD Başkanı