27117

 

Anatomi Ailesinin Değerli Üyeleri,

Yirmi birinci Ulusal Anatomi Kongresi 9-12 Eylül 2020 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ev sahipliğinde İzmir’de yapılacaktır. Yirmi altı yıl önce Ege Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen kongrenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi olarak sizleri ikinci kez İzmir’de misafir etmekten gurur duyacağız. 
Hem öğretim üyesi hem de araştırma görevlisi katılımının yüksek olması hedeflendiğinden, ekonomik şartların en uygun olduğu alternatifler üzerinde kongre düzenleme kurulumuz özel çaba harcamaktadır. Kongremizi yaz sonu sıcaklarından en az etkilenerek, imbat esintisinde keyifli bir atmosferde verimli geçebilmesi için Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Sağlık Kampüsü’nde gerçekleştireceğiz. 
Kongre teması “Kadavra ve Klinik Uygulamalar” olarak seçilmiştir. Bu tema içeriğine sahip sözlü ve poster sunumları yanı sıra, davetli konuşmacı olarak, klinik uygulamalarda kadavra eğitimini önemseyen ve bu konuda eğitim programları ve uygulamalı kurslar düzenleyen klinisyen hocalarımızdan deneyimlerini dinleme şansına sahip olacağız.
Kongre kapsamında genç öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine yönelik olarak, teknolojik yeniliklerin kullanımı ve kadavra diseksiyonlarını içeren kurslar düzenlenecektir. Bu konuda sizlerden gelecek kurs önerileri bilim kurulumuz tarafından değerlendirilecektir. Kurslar 12 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir.
Kongre tarihleri içinde olmak üzere tüzük gereği Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilecektir. Bununla ilgili tarih ve saat kongre programının kesinleşmesinin ardından Dernek Yönetim Kurulu tarafından üyelerine duyurulacaktır.
Kongre ücretlerindeki indirimler, anatomi eğitimini tamamlamış öğretim elemanları veya doktora ya da uzmanlık eğitimi alan öğrenciler için dernek üyesi olma ve aidat borcu bulunmama şartıyla uygulanacaktır.  Dernek üyesi olma hakkı bulunmayan yüksek lisans ve lisans öğrencilerine üye standartı uygulanacaktır. Kongremize diğer branşlardan katılım sağlanabilecektir.
Sosyal program ve gala yemeği ile ilgili katılım isteğe bağlı olarak sunulacak olup hazırlıklarımız devam etmektedir.
Tüm duyurular, tarihler ve bildiri gönderimi ile ilgili bilgilere, hazırlığı devam eden kongre web sitemiz (https://anatomikongresi2020.deu.edu.tr) ve derneğimizin web sitesi üzerinden en kısa zamanda ulaşılabilecektir. 9-12 Eylül 2020 tarihlerinde sizleri İzmir’de görmek ve verimli bir kongre geçirmenizi sağlamak en büyük arzumuzdur.

Saygılarımızla
Düzenleme Kurulu adına
Prof. Dr. Mete Edizer
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Değerli Üyeleri,

Derneğimiz Yönetim Kurulu’nun 22.01.2019 tarihli ve 219 nolu kararı doğrultusunda; Anatomi ile ilgili bilimsel basılı materyallerin Web sitemizde 1 (bir) yıl süre ile tanıtımının yapılabilmesi için ilgili kuruluş ya da kişi tarafından dernek yıllık aidat ücretinin 4 (dört) katının dernek hesabına bağışlanması istenmektedir. Ayrıca tanıtımı yapılacak materyalin yazarlarından veya editörlerinden en az birinin derneğimiz üyesi olması ve aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 
TAKAD Yönetim Kurulu Adına
Genel Sekreter
Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu

 

Bu yıl ilk defa gündeme gelen 15 Ekim Dünya Anatomi Günü dolayısı ile 20 Ulusal Anatomi Kongresi sırasında aldığımız karar doğrultusunda ülkemiz genelinde bölgeler halinde dar katılımlı toplantılar düzenleme programını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Aynı gün içinde gerçekleştirilen bu toplantılara ev sahipliği yapan ve çağrılarımıza samimiyetle karşılık veren aşağıda adları ve kurumları yer alan hocalarımıza TAKAD yönetim kurulu olarak özellikle teşekkür ederiz:
 
Prof. Dr. Güler Kahraman-İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 
Prof. Dr. Lokman Öztürk-Ege Üniversitesi 
Prof. Dr. Tuna Karahan, Prof. Dr. İbrahim Tekdemir-Ankara Üniversitesi 
Prof. Dr. Nigar Keleş Çelik-Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Hilmi Yücel-Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk Uluutku-Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan Aycan-Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Emirzeoğlu-Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz Demiryürek-Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. İhsaniye İkiz-Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Cudi Tuncer-Dicle Üniversitesi

TAKAD Yönetim Kurulu Adına

Prof. Dr. Esat Adıgüzel

 
                                                                                                      

Tıp Eğitimi Anatomi Çekirdek Eğitim Programı
1. Sürüm
Anatomi ÇEP Final Raporu 2018 Nisan