27117

 

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Değerli Üyeleri,

Derneğimiz Yönetim Kurulu’nun 22.01.2019 tarihli ve 219 nolu kararı doğrultusunda; Anatomi ile ilgili bilimsel basılı materyallerin Web sitemizde 1 (bir) yıl süre ile tanıtımının yapılabilmesi için ilgili kuruluş ya da kişi tarafından dernek yıllık aidat ücretinin 4 (dört) katının dernek hesabına bağışlanması istenmektedir. Ayrıca tanıtımı yapılacak materyalin yazarlarından veya editörlerinden en az birinin derneğimiz üyesi olması ve aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 
TAKAD Yönetim Kurulu Adına
Genel Sekreter
Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu

 

Bu yıl ilk defa gündeme gelen 15 Ekim Dünya Anatomi Günü dolayısı ile 20 Ulusal Anatomi Kongresi sırasında aldığımız karar doğrultusunda ülkemiz genelinde bölgeler halinde dar katılımlı toplantılar düzenleme programını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Aynı gün içinde gerçekleştirilen bu toplantılara ev sahipliği yapan ve çağrılarımıza samimiyetle karşılık veren aşağıda adları ve kurumları yer alan hocalarımıza TAKAD yönetim kurulu olarak özellikle teşekkür ederiz:
 
Prof. Dr. Güler Kahraman-İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 
Prof. Dr. Lokman Öztürk-Ege Üniversitesi 
Prof. Dr. Tuna Karahan, Prof. Dr. İbrahim Tekdemir-Ankara Üniversitesi 
Prof. Dr. Nigar Keleş Çelik-Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Hilmi Yücel-Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk Uluutku-Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan Aycan-Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Emirzeoğlu-Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz Demiryürek-Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. İhsaniye İkiz-Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Cudi Tuncer-Dicle Üniversitesi

TAKAD Yönetim Kurulu Adına

Prof. Dr. Esat Adıgüzel

 
                                                                                                      

Tıp Eğitimi Anatomi Çekirdek Eğitim Programı
1. Sürüm
Anatomi ÇEP Final Raporu 2018 Nisan