27117

Kamuoyunun Dikkatine;
 
Ülkemizin en eski ve köklü üniversitelerinin de aralarında bulunduğu bazı üniversitelerin bölünmesine ilişkin alınacak kararların üniversitelerimizin tanınırlığı, bilimsel kazanımlarının arttırılması, geleneklerinin ve aidiyet duygularının korunması üzerine zarar verici ve olumsuz etkilerinin olacağı çok açıktır.
Ülkemizi yakından ilgilendiren ve çok büyük bir sorumluluk gerektiren bu kararların alınmasının gelecekte telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açabileceği endişesini taşımaktayız. Bu nedenle üniversitelerimizin saygınlıklarının korunması, alt yapı imkanlarının parçalanmaması, yürütülmekte olan araştırmaların, yurt içi ve yurt dışı işbirliklerinin sekteye uğratılmadan devam ettirilebilmesi açısından bölünme ile ilgili tasarının yeniden gözden geçirilmesini kamuoyu önünde yöneticilerimize arz ederiz.
Saygılarımızla,
 
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği
Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. Erdoğan ŞENDEMİR

                                                                                                      
www.imac2018.org
                                                                                                      
 


http://www.ifaa.net/wp-content/uploads/2018/05/Plexus-2018-Issue-1.pdf

                                                                                                      

Tıp Eğitimi Anatomi Çekirdek Eğitim Programı
1. Sürüm
Anatomi ÇEP Final Raporu 2018 Nisan