27117

Anatomi ailesinin değerli üyeleri,

 
Birkaç aydır süren salgın mücadelesinde alınan önlemler, hayatımızdaki her şeyi etkilediği gibi derneğimizin toplantı ve kongrelerini de etkilemiştir. 2020 Eylül ayında yapmayı planladığımız Ulusal Anatomi Kongremizin hazırlıkları da bu süreçten dolayı sekteye uğramıştır. Eylül ayında salgın önlemlerinin ne olacağını öngöremememizin yanı sıra, yaz aylarına sarkacak olan eğitim faaliyetlerinin de hem katılımı azaltacağı, hem de hazırlıkları olumsuz etkileyeceği açıktır. Dernek Yönetim Kurulumuz ve Kongre Düzenleme Kurulunun ortak görüşleri doğrultusunda Eylül 2020’de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ev sahipliğinde İzmir’de yapılması planlanan 21. Ulusal Anatomi Kongresi’nin iptal edildiğini üzülerek bildiririz. Salgın mücadelesindeki gelişmelere göre kongrenin yapılıp yapılmayacağına karar verilecektir.
Derneğimizin Eylül 2020’de yapılması gereken olağan genel kurulu ile ilgili süreç, Ağustos ayından sonraki önlemler dikkate alınarak belirlenecek ve sizlere duyurulacaktır. Bu günkü önlemler kapsamında, Ağustos ayına kadar olan genel kurullar iptal edilmiş durumdadır.
 
Sağlık ve esenlik dileklerimizle…
 
TAKAD Yönetim Kurulu Adına
Genel Sekreter           
Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu

 
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Değerli Üyeleri,

Derneğimiz Yönetim Kurulu’nun 22.01.2019 tarihli ve 219 nolu kararı doğrultusunda; Anatomi ile ilgili bilimsel basılı materyallerin Web sitemizde 1 (bir) yıl süre ile tanıtımının yapılabilmesi için ilgili kuruluş ya da kişi tarafından dernek yıllık aidat ücretinin 4 (dört) katının dernek hesabına bağışlanması istenmektedir. Ayrıca tanıtımı yapılacak materyalin yazarlarından veya editörlerinden en az birinin derneğimiz üyesi olması ve aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 
TAKAD Yönetim Kurulu Adına
Genel Sekreter
Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu

 

Bu yıl ilk defa gündeme gelen 15 Ekim Dünya Anatomi Günü dolayısı ile 20 Ulusal Anatomi Kongresi sırasında aldığımız karar doğrultusunda ülkemiz genelinde bölgeler halinde dar katılımlı toplantılar düzenleme programını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Aynı gün içinde gerçekleştirilen bu toplantılara ev sahipliği yapan ve çağrılarımıza samimiyetle karşılık veren aşağıda adları ve kurumları yer alan hocalarımıza TAKAD yönetim kurulu olarak özellikle teşekkür ederiz:
 
Prof. Dr. Güler Kahraman-İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 
Prof. Dr. Lokman Öztürk-Ege Üniversitesi 
Prof. Dr. Tuna Karahan, Prof. Dr. İbrahim Tekdemir-Ankara Üniversitesi 
Prof. Dr. Nigar Keleş Çelik-Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Hilmi Yücel-Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk Uluutku-Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan Aycan-Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Emirzeoğlu-Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz Demiryürek-Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. İhsaniye İkiz-Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Cudi Tuncer-Dicle Üniversitesi

TAKAD Yönetim Kurulu Adına

Prof. Dr. Esat Adıgüzel

 
                                                                                                      

Tıp Eğitimi Anatomi Çekirdek Eğitim Programı
1. Sürüm
Anatomi ÇEP Final Raporu 2018 Nisan