27117

8. Anatomi Kış Günleri Toplantısı

http://www.ifaa2021.org/
Anatomi Ailesinin Değerli Üyeleri,


 
Konya’da düzenlenen 19. Ulusal Anatomi Kongresi ve Uluslararası Akdeniz Anatomi Kongresi süresinde, 8 Eylül 2018’de gerçekleştirilen, Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği’nin olağan kurulunun yapmış olduğu seçimde TAKAD Yönetim Kurulu’na asil üye olarak Prof. Dr. Esat ADIGÜZEL, Prof. Dr. Ümit Süleyman ŞEHİRLİ, Prof. Dr. Piraye KERVANCIOĞLU, Prof. Dr. Zeliha KURTOĞLU OLGUNUS, Prof. Dr. Çağatay BARUT, Prof. Dr. Ayhan CÖMERT ve Doç. Dr. İlke Ali GÜRSES, yedek üye olarak Prof. Dr. Nadire ÜNVER DOĞAN, Prof. Dr. Ayşin KALE ve Dr. Ferhat GENECİ, TAKAD Denetleme Kurulu’na asil üye olarak Prof. Dr. Muzaffer SİNDEL, Prof. Dr. Aslı AKTAN İKİZ,  Prof. Dr. Alper ATASEVER, yedek üye olarak Prof. Dr. Ferruh YÜCEL, Prof. Dr. Can PELİN ve Prof. Dr. Ayla KÜRKÇÜOĞLU seçilmiştir.
Yönetim Kurulunun yapmış olduğu toplantıda görev dağılımı oy birliği ile aşağıdaki gibi kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı: Esat ADIGÜZEL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Zeliha KURTOĞLU OLGUNUS
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Çağatay BARUT
Genel Sekreter: Piraye KERVANCIOĞLU
Muhasip Üye: Ayhan CÖMERT
Muhasip Üye Yardımcısı: İlke Ali GÜRSES
Üye: Ümit Süleyman ŞEHİRLİ
Prof. Dr. Ümit Süleyman ŞEHİRLİ’nin yönetim kurulundan istifa ederek çekilmesi nedeniyle yedek üye Prof. Dr. Nadire ÜNVER DOĞAN üye olarak kurula katılmıştır.
Yönetim Kurulu Üyeleri olarak bizleri bu göreve layık gördükleri için tüm dernek üyelerimize, seçim sürecinin uygun ve demokratik olarak yürütülmesini sağlayan Divan Kurulu’na, emek vererek derneğimizi bu güne kadar taşıyan hocalarımıza, bu bayrağı bize devreden bir önceki TAKAD başkanı Prof. Dr. Erdoğan ŞENDEMİR, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Ümit Süleyman ŞEHİRLİ, Prof. Dr. Ferruh YÜCEL, Prof. Dr. Gülgün ŞENGÜL, Prof. Dr. Emel ULUPINAR, Prof. Dr. Esat ADIGÜZEL, Prof. Dr. Nihal APAYDIN’a, gösterdikleri misafirperverlikleri için Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muzaffer Şeker ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustafa BÜYÜKMUMCU nezdinde tüm Meram Tıp Fakültesine, Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Yeni dönemde, sizlerin de katılımı ile derneğimizi daha iyi yerlere taşımayı, aldığımız bu görevi camiamızın ve derneğimizin yararına en iyi olacak şekilde yerine getirmeyi hedefleyerek, devraldığımız bu bayrağı derneğimizin geleneklerine uygun olarak taşıyacağımıza inanıyoruz.
 
Saygılarımızla
 
TAKAD Yönetim Kurulu Adına
Prof. Dr. Piraye KERVANCIOĞLU
Genel Sekreter                                                                                                       

Tıp Eğitimi Anatomi Çekirdek Eğitim Programı
1. Sürüm
Anatomi ÇEP Final Raporu 2018 Nisan