27117


Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Yönetim Kurulu
 
 


Prof. Dr. Piraye KERVANCIOĞLU
Başkan

e-mail: pkervancioglu@gantep.edu.tr
  
 
 

Prof. Dr. Nadire ÜNVER DOĞAN
Başkan Yardımcısı
e-mail: nunver2003@yahoo.com

Prof. Dr. Çağatay BARUT
Başkan Yardımcısı

e-mail:cagataybarut@gmail.com

Doç. Dr. İlke Ali GÜRSES
Genel Sekreter

e-mail:iagurses@gmail.com

Doç. Dr. Ceren GÜVENÇ BEŞER
Muhasip Üye

e-mail:cerengnc@hacettepe.edu.tr


 Prof. Dr. Esat ADIGÜZEL
Üye
e-mail:adiguzel@pau.edu.tr


Prof. Dr. Selçuk TUNALI
                Üye                       e-mail:stunali@etu.edu.tr