27117


Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Yönetim Kurulu
 
 

Prof. Dr. Piraye KERVANCIOĞLU
Başkan

e-mail: pkervancioglu@gantep.edu.tr
  

 

 


Prof. Dr. Nadire ÜNVER DOĞAN
Başkan Yardımcısı
e-mail:
nunver2003@yahoo.com


Prof. Dr. Çağatay BARUT
Başkan Yardımcısı

e-mail:
cagataybarut@gmail.com


Doç. Dr. İlke Ali GÜRSES
Genel Sekreter

e-mail:
iagurses@gmail.com


Doç. Dr. Ceren GÜVENÇ BEŞER
Muhasip Üye

e-mail:
cerengnc@hacettepe.edu.tr


Prof. Dr. Ayhan
CÖMERT
Üye
e-mail:
comert@medicine.ankara.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Kerem ATALAR
                 Üye                       
e-mail:
kerematalar@gazi.edu.tr