27117

21.12.2020 aidat listesi.xlsAsıl üye: Kurucu üyeler dışında bu bilim dalları ile uğraşanlar (Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji dallarından birinde en az yüksek lisans çalısmasını tamamlamış olanlar veya uzmanlık öğrenciliği (doktora eğitimine) eğitimine başlamış olanlar ile uzman veya bilim doktoru ünvanı almış olanlar) derneğe Asıl Üye olabilirler.

Asıl Üye olmak için gerekenler:

1- İki asıl üyenin tanıtıcı ve önerici sunuş (referans) yazısı,

2- Üyelik için imzalı ve dernek amaçlarına uyacağını belirten başvuru dilekçesi (çalıştığı kurum ve e-mail adresi eklenmiş) veya formu,

3. 2 Adet Fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Örneği

5. İkametgah Kağıdı

6. Üyelik başvurusu yapılacak yılın üyelik giriş aidatının banka hesabına yatırıldığına dair dekont (Yönetim kurulunun 05 Mart 2011 tarih ve 178 no lu toplantı kararı “Derneğimize yeni üye yapılacak kişilerin kayıtları sırasında gerekli evraklarla birlikte üye olunan yıla ait aidatın ödendiğine dair makbuz ile başvurması, yönetim kurulu tarafından üyeliğe kabul edilmemesi halinde alınan ücretin geri ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.”  gereğince)
 
7. Dernek Yönetim kurulunca üyeliğe alınmış olmak.
 
*Üyelik için başvuran adaylar yukarıdaki belgeleri tamamlayarak aşağıda belirtilen adrese göndermelidirler.

Prof. Dr. Piraye KERVANCIOĞLU
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Binası Zemin Kat
Anatomi Anabilim Dalı
27310 Şehitkamil Gaziantep

ÜYELİK HAKKINDA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
 
Dernek tüzüğümüzde tanımlanan “ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA”  koşullarında 27. 02. 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul tarafınca değişiklik yapılması onaylanmış ve Madde 5A’nın 5. bendinde yer alan:
Üyelikten çıkarılmış olanlar, konu ile ilgili yönetim kurulu kararından itibaren iki yıl süre ile yeniden üyeliğe kabul edilmezler. Bu süre sonunda yeniden başvurmaları halinde önceki aidat borçlarını ödemiş olduklarını belgelemeleri gerekir” ifadesi kaldırılarak,  Madde 6’ya “Üyelik aidatını ödememe nedeniyle üyelikten çıkarılmış olanlar, birikmiş aidat borçlarını ödemek koşuluyla yönetim kurulu kararıyla yeniden üyeliğe kabul edilirler.”  ifadesi eklenmiştir.