27117Poster Sunum Hazırlama Kuralları
 
Çevrimiçi olarak düzenlenecek olan 21. Ulusal Anatomi Kongresi bünyesinde gerçekleşecek Poster Bildiri sunumları “Kısa Sözlü Sunum” formatında düzenlenecek olup, her sunum için belirlenen sunum süresi 5 dakikadır.
 
Verilen kısıtlı süre içerisinde sorumlu yazarın, yürütülen çalışmanın ana hatlarını özetlemesi beklenmektedir.
 
Sunumlar ppt, pptx gibi sunum formatlarında hazırlanmalı ve 6 slaytı geçmemelidir. Sunumlarda slayt sayısını görece artırdığından animasyon kullanılmamalıdır.
 
Bu amaçla hazırlanacak Poster Bildiriler;

  • Kapak (1 slayt): Bildiri başlığı, Yazar isimleri ve Kurum bilgilerini içermeli
  • Amaç (1 slayt): Kısa literatür özeti eşliğinde çalışmanın gerekçesi ve amacını içermeli
  • Yöntem (1 slayt): Çalışmada veri toplamak amacıyla kullanılan gereç ve yöntemler ile gerekli izinleri içermeli
  • Bulgular (2 slayt): Çalışmada elde edilen bulguları ve varsa istatistik analizleri içermeli
  • Sonuç (1 slayt): Çalışmayı özetlemeli ve günlük/klinik uygulamadaki yansımasını içermelidir.
 
Hazırlanan sunumların en geç 25 Kasım 2020 Çarşamba gününe kadar anatomikongresi2020@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.
 
Sunum dosya adlarının, “Bildiri Numarası - Sorumlu Yazar Adı Soyadı” şekilde kaydedilmesi rica olunur. Örnek: 001-ilke ali gürses.pptx
 
Kongremize gösterdiğiniz ilgi ve verdiğiniz destek için müteşekkiriz.
 
TAKAD Yönetim Kurulu adına
Kongre Düzenleme KuruluXXI. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ
 
 
Anatomi Ailesinin Değerli Üyeleri,
 
Her yıl düzenli olarak Eylül ayında gerçekleştirilen Ulusal Anatomi Kongresi bu yıl Pandemi önlemleri çerçevesinde 28-29 Kasım 2020 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilecektir. XXI Ulusal Anatomi Kongresinin düzenlenmesi Ankara Üniversitesi Rektörlüğü desteğiyle Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Yönetim Kurulu tarafından üstlenilmiştir. Kongre teması olarak “Kadavra ve Klinik Uygulamalar” benimsenmiştir.
 
Katılımınız ve destekleriniz kongremizin devamlılığı ve bilimsel zenginliği açısından elzem olup derneğimize güç katacaktır.
 
Değerli katkılarınız ile birlikte sizleri bu çevrimiçi Ulusal Kongremizde aramızda görmekten mutluluk duyarız.

 Düzenleme Komitesi
Onursal Başkan
Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR (Ankara Üniversitesi Rektörü)
 
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Esat ADIGÜZEL
 
Kongre Sekreteri
Doç. Dr. İlke Ali GÜRSES
 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Zeliha KURTOĞLU OLGUNUS Prof. Dr. Ayhan CÖMERT
Prof. Dr. Çağatay BARUT Prof. Dr. Nadire ÜNVER DOĞAN
Prof. Dr. Piraye KERVANCIOĞLU  
 

Bilim Kurulu
TAKAD üyesi anatomi anabilim dalı profesör ve doçent öğretim üyeleri 

Kongre Konuları
ANATOMİ TEKNİKLERİ VE KADAVRA YÖNETİMİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR VE SİNİRBİLİM
  Kadavra Tahnit Teknikleri   Mikroskobik Anatomi
  Kadavra ve Enfeksiyon Riskleri   Hücresel ve Moleküler Anatomi
  Etik ve Anatomi   Nöroanatomi ve Sinirbilim
  Beden Bağışı   Evrimsel Anatomi
  Anatomi Tarihi   Anatomide Translasyonel Araştırmalar
  Anatomi Müzeleri ve Koleksiyonları   Karşılaştırmalı Anatomi
  Anatomi ve Hukuk ANATOMİ VE İNOVASYON
KLİNİK ANATOMİ   Dijital Anatomi ve Anatomide Sanal Gerçeklik
  Makroskopik ve Cerrahi Anatomi   Anatomide 3D Baskı
  Radyolojik ve Kesitsel Anatomi   Doku Mühendisliği
  Biyomekanik ve Kas İskelet Sistemi Anatomisi YAŞAM BOYU ANATOMİ
  Anatomik Varyasyonlar   Embriyoloji ve Gelişimsel Anatomi
ANATOMİ EĞİTİMİ VE TERMİNOLOJİ   Fizik Antropoloji ve Paleoantropoloji
  Anatomi Eğitimi   Yaşlanmanın Anatomisi
  Anatomi Terminolojisi   Adli Anatomi
      Sanat ve Anatomi
 Önemli Tarihler
Kongre tarihi: 28-29 Kasım 2020
Bildiri özeti gönderme son tarihi: 23 Ekim 2020
 


Kongre Kaydı
  • Kongre kaydı yapmak isteyen Katılımcıların aşağıda belirtilen TAKAD hesabına tabloda belirtilen miktarda bağış yapmaları gerekmektedir.
  • Ayrıca kongre kaydı yapmak isteyen katılımcıların dernek aidat borcunun olmaması rica olunur.
  • EFT veya havale yaparken alıcı kısmına "Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği" yazmanız para aktarımında aksamalar olmaması açısından yararlı olacaktır.
  • EFT veya havale işleminin açıklama kısmına; kongre kaydı için “21. Ulusal Anatomi Kongresi bağış” , aidat ödemeleri için "İSİM SOYİSİM ....... yılı aidat" yazmanız yeterli olacaktır.
 

 

Hesap Bilgisi: Yapı Kredi Bankası, Hacettepe Şubesi; 483
Hesap numarası:  80669669
IBAN: TR32 0006 7010 0000 0080 6696 69
    Bildirisiz kayıt Bildirili kayıt
TAKAD üyesi öğretim üyesi
(Aidat borcu olmaması şartı ile)
- 60 TL
TAKAD üyesi araştırma görevlisi
(Aidat borcu olmaması şartı ile)
- 45 TL
TAKAD üyesi olmayan öğretim üyesi 60 TL 120 TL
TAKAD üyesi olmayan araştırma görevlisi 45 TL 90 TL
Lisans ve lisansüstü öğrenci - -
 
 
Kongreye kayıt yaptırmak isteyen katılımcıların aşağıdaki  linkinde bulunan Kongre Kayıt Formunu doldurmaları ve gerçekleştirdikleri ödemelere (Kongre Kayıt ve Dernek Üye Aidat) ait dekontlarını anatomikongresi2020@gmail.com mail adresine göndermeleri gerekmektedir.
 
Detaylı bilgi için;
Doç Dr. İlke Ali GÜRSES
0533 215 20 80 Genel Bilgiler

Kongre özetleri pdf formatında çevrimiçi olarak hazırlanacak ve TAKAD web sayfasında yayımlanacaktır.


Kongre sonunda kongre kaydı yaptıran ve oturumlara katılanlara e-mail yoluyla pdf formatında katılım sertifikası gönderilecektir.


Kongreye katılacak ve bildiri sunacak araştırmacıların sorunsuz çalışan kamera ve mikrofon donanımı içeren bir bilgisayar ve iyi bir internet bağlantısına sahip olmaları gerekmektedir.


Kongre sırasında meydana gelebilecek teknik arızalardan düzenleme kurulu sorumlu tutulamaz.


Kongre kaydı yaptıran katılımcılar bu imkânlara sahip olduklarını beyan etmiş ve kongre şartlarını kabul etmiş sayılacaklardır.


 
Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları
Ulusal Anatomi Kongresine göstermiş olduğunuz ilgi ve yapmakta olduğunuz bilimsel katkı için müteşekkiriz.

Aşağıda, kongrede sözlü veya poster bildiri olarak sunulmak amacıyla hazırladığınız bildiri özetlerini hazırlayabilmeniz için bir dizi kural bulunmaktadır. Bu kurallar ile hem bildiri özetlerinin bilimsel kurul üyeleri tarafından hızlıca değerlendirilmesi hem de sunumu yapılan bildiri özetlerinin özet kitapçığında kolaylıkla basılabilmesi amaçlanmaktadır.
Lütfen bildiri özetlerinizi kurallara uygun hazırlamaya özen gösteriniz.
 

1. Bildiriler hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

2. Türkçe bildiri özeti; Başlık, Yazarlar, Yazarların Çalıştıkları Kurumlar, ve Bildiri özetinden oluşmalıdır.

3. Ulusal Anatomi Kongrelerine gönderilecek Türkçe bildiri özetleri; Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Anahtar Kelimeler veya Amaç, Olgu, Sonuç, ve Anahtar Kelimeler bölümleri olacak şekilde yapılandırılmış olmalıdır.

4. Ulusal Anatomi Kongrelerine gönderilecek İngilizce bildiri özetleri; Objective, Methods, Results, Conclusion, Keywords veya Objective, Case, Conclusion, Keywords bölümleri olacak şekilde yapılandırılmış olmalıdır.

5. Yazar isimleri; SOYİSİM, İSİM İLK HARFİ olacak şekilde yazılmalı ve her yazar arasında ";" (noktalı virgül) bulunmalıdır. (Ör: BARUT, C; CÖMERT, A; vs.)

6. Birden çok merkezli çalışmalar için kurum bilgileri; ilk yazarın kurumu 1. merkez kabul edilecek şekilde ve her yazarın SOYİSİM, İSİM İLK HARFİ sonrası numara sırası ile yazılmalıdır. (Ör: BARUT, C1; CÖMERT, A2; vs.)

7. Türkçe bildiri özetleri için Kurum isimleri ÜNİVERSİTE, FAKÜLTE, ANABİLİM DALI, ŞEHİR, ÜLKE sırası ile yazılmalıdır.

8. İngilizce bildiri özetleri için Kurum isimleri DEPARTMENT, FACULTY, UNIVERSITY, CITY, COUNTRY sırası ile yazılmalıdır.

9. Bildiri özeti için hem Türkçe hem de İngilizce 4-6 adet anahtar kelime yazılmalı ve anahtar kelimeler ";" (noktalı virgül) ile ayrılmış olmalıdır. (Ör: anahtar kelime-1; anahtar kelime-2; vs)

10. Bildiri özeti Başlık, Yazarlar, Kurumlar ve Anahtar Kelimeler hariç 400 kelimeyi geçmemelidir.

11. Bildirilerde Türkçe ve İngilizce dil bilgisi kuralları gözetilmeli, kullanılacak anatomik terimler Terminologia Anatomica temel alınarak yazılmalıdır.

12. Bildiri özetlerinizin başvurusunu aşağıda bağlantısı verilen formu doldurarak gerçekleştirebilirsiniz. (Aşağıda verilen adresi internet tarayıcınıza kopyala/yapıştır yaparak forma ulaşabilirsiniz).

13.Bildiri özetlerinin alanında uzman akademisyenler tarafından değerlendirilmesi sürecini hızlandırmak amacıyla başvuru formunu doldururken lütfen bildirinizin konusunu yukarıdaki ana başlıklardan uygun olana göre seçiniz.

14. Bildiri özeti gönderim formunu doldururken lütfen; Sunum Tipi (sözlü veya poster), Bildiri Konusu (Kongre Konuları tablosu), Ödül Başvurusu ve Sorumlu Yazar iletişim bilgilerini eksiksiz doldurunuz.