27117

XVII. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ
05-09 EYLÜL 2016 ESKİŞEHİR
www.anatomikongresi2016.org

                                                                                                        Prof. Dr. İbrahim Veli Odar Anatomi Kış Toplantısı'na Ait Sonuç Raporu ve Fotograflar