27117

KAMUOYUNUN DİKKATİNE

18 Aralık 2017 tarihi itibarı ile basına yansıyan ve TBMM’de de dile getirilen “bir öğretim üyesinin kadavra kaçırması” haberi Tıp Fakültelerinin Anatomi Anabilim Dallarında görev yapan öğretim üyelerini derinden üzmüştür.  Söz konusu davranış kabul edilemez.
Derneğimiz üyesi olmayan,  gündeme konu öğretim üyesi ile ilgili yasal ve idari boyutları zaten ilgili kurumlarca değerlendirilmiş ve yaptırım uygulanmıştır. 
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği olarak üyelerimizin tümü hekim adaylarının ya da hekimlerin eğitimi için bedenini bizlere emanet eden tüm bağışçılarımızın veya bizlere yasal yollarla ulaşan tüm bedenlerin mahremiyetini kutsal bilir, ona göre davranır, bunu öğrencilerimize de öğretir ve aynı hassasiyeti onların da göstermesini öğretmeyi görev biliriz. Zira öldükten sonra bedenini tıp eğitimine bağışlamak insanlığa verilebilecek en değerli, paha biçilemez bir hediyedir ve ona göre davranılmayı gerektirir. Bağışçılarımızın vasiyetlerine uygun şekilde davranıldığı ve davranılacağı konusunda bizlere güvenmeye devam etmeleri en büyük arzumuzdur. 
Hekim adaylarına insan vücudunu tüm ayrıntıları ve gerçekliği ile öğretmenin, cerrahi bilimlerde yeni ameliyat teknikleri geliştirebilmenin, tüm zamanlarda olduğu gibi günümüzde de alternatifsiz yolu kadavra çalışmalarıdır. Ülkemizde beden bağışının çok yetersiz olması, sahipsiz cenazelerle ilgili yasal süreçlerdeki güçlükler ve yetersizlikler, ayrıca tıp fakültesi sayılarındaki plansız artışlar nedeniyle çoğu tıp fakültesi eğitim amacıyla yurt dışından kadavra temin etmek zorunda kalmaktadır.  
Tıp fakültelerindeki eğitimin geleceği açısından kadavra kullanımı ile ilgili güncel yasal düzenlemelerin ivedilikle gündeme getirilmesi, idari makamlar nezdinde dikkate alınarak çözüme kavuşturulması bu olaydan çıkarılacak yegâne yarar olacaktır.

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği adına
Prof. Dr. Erdoğan Şendemir