27117

Derneğimizin Seçimsiz Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirilmiştir.

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği'nin Değerli Üyeleri,

“Prof.Dr. ATİLLA MÜFTÜOĞLU” hocamızın anısına, 26-28 Şubat 2015 tarihleri arasında, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu başkanlığında düzenlenen “Anatomi Günleri 2015” kış toplantımız;  gerek  bilimsel, gerekse sosyal programlar açısından son derece başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Bu mükemmel organizasyonun gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Gaziantep Üniversitesi'nin Sayın Rektörüne ve başta Atilla hocamız olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan tüm hocalarımızı minnet ve rahmetle yâd etmemize vesile olan tüm düzenleme kurulu ekibine derneğimiz ve katılımcılar adına içten teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz.

Önceden duyurulduğu üzere bu toplantımız esnasında, 17 Şubat 2015 günü, saat 14.00-16.00 arasında Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneğimizin Seçimsiz Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı da gerçekleştirilmiştir.  

Toplantı gündeminde yer alan ilk madde gereğince;  görev tanımları derneğimiz tüzüğünde belirlenmiş olan “Yeterlik Kurulu” üyelerimiz aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

TAKAD Yeterlilik Kurulu Üyeleri (Asil):

1.        Prof. Dr. Çağatay BARUT
2.        
Prof. Dr. Figen GÖVSA
3.        
Prof. Dr. Bikem SÜZEN
4.        
Prof. Dr. Harun ÜLGER
5.        
Prof. Dr. Rabet GÖZİL
6.        
Prof. Dr. Meltem BAHÇELİOĞLU
7.        
Prof. Dr. Piraye KERVANCIOĞLU

 

TAKAD Yeterlilik Kurulu Üyeleri (Yedek):

1.       Prof. Dr. Deniz DEMİRYÜREK

2.       Prof. Dr. Safiye ÇAVDAR

3.       Prof. Dr. Behice DURGUN

4.       Prof. Dr. Engin ÇALGÜNER

5.       Prof. Dr. Bülent CİGALI

6.       Prof. Dr. İbrahim TEKDEMİR

7.       Prof. Dr. Nedim ÜNAL

 

İkinci gündem maddesi olarak; dernek tüzüğümüzde tanımlanan “ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA”  koşullarında değişiklik yapılarak, Madde 5A’nın 5. bendinde yer alan:

Üyelikten çıkarılmış olanlar, konu ile ilgili yönetim kurulu kararından itibaren iki yıl süre ile yeniden üyeliğe kabul edilmezler. Bu süre sonunda yeniden başvurmaları halinde önceki aidat borçlarını ödemiş olduklarını belgelemeleri gerekir” ifadesinin kaldırılarak,  Madde 6’ya “Üyelik aidatını ödememe nedeniyle üyelikten çıkarılmış olanlar, birikmiş aidat borçlarını ödemek koşuluyla yönetim kurulu kararıyla yeniden üyeliğe kabul edilirler.”  ifadesinin eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 
 Bu nedenle aidat borçlarından dolayı üyelikten çıkarılmış olan meslektaşlarımız, birikmiş aidatlarını ödediklerini belgelendirmeleri durumunda yeniden üyeliğe kabul edilecek ve böylece yaklaşmakta olan ISMS Kongresinde diğer TAKAD üyeleri gibi “indirimli kayıt”   fırsatından yararlanabileceklerdir. 

         Bu vesile ile 2-6 Eylül 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan ISMS Kongresi’ne,  2 Ağustos 2015 tarihinden önce kayıt yaptıran ve 2015 yılı aidatlarını ödemiş olan TAKAD Üyesi Öğretim Üyelerinin 300 Euro yerine, 200 Euro ödeyerek kayıt yaptırabileceklerini önemle hatırlatarak, nice güzel kongre ve toplantılarımızda sağlık ve huzurla bir arada olabilmek dileklerimizle saygı ve selamlarımızı iletiriz.