27117

MEDICAL PARK VE BAU GENÇ BİLİM İNSANLARINI ARIYOR...
MEDICAL PARK I. ANATOMİ GÜNLERİ
25 - 26 Aralık 2015
Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş / İstanbul


www.medicalpark.com.tr/anatomigunleriProgram Taslağı                                                                                                                                                     

Değerli Anatomi Ailesi,

Derneğimiz üyelerinden Prof.Dr.Ferruh YÜCEL ve Prof.Dr.Çağatay BARUT hocalarımız, Arjantin  Klinik Anatomi Derneği’ne “Onursal Üye “ olarak seçilmiş ve 24-26 Eylül 2015 tarihlerinde Buenos Aires'de düzenlenen “1st International Congress of Clinical Anatomy, 4th Argentine Congress of Clinical Anatomy, 12th Congress of Argentine Society of Morphological Sciences” kongresinde kendilerine ekte sunulan diploma belgeleri takdim edilmiştir.

Hocalarımızı tebrik eder, ülkemizi temsilen yapmış oldukları  çalışmalarının ve başarılarının  devamını dileriz.

 

TAKAD Yönetim Kurulu Adına 

Prof. Dr. Emel ULUPINAR

Genel Sekreter

                                                                                                                                                     


International Symposium on Morphological Sciences (XXIV. ISMS) 


September 2015, İstanbul


http://www.isms2015.org

                                                                                                                                                     


7 th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA)
Bratislava, Slovakia September 17-20, 2015


PDF Dosyası: 7th ISCAA_Second Announcement

www.iscaa2015.sk

                                                                                                                                                     


Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği
ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı işbirliği ve ev sahipliğinde "Medikal Diseksiyon Eğitim Kursları (MEDİSEK)" yapılacaktır. Kurs için detaylı bilgiye aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.                                                                                                                                                     

13. Ulusal Sinirbilim Kongresi
30 Nisan - 3 Mayıs 2015 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi ev sahipiliğinde Konya'da düzenlenecektir.

 
Ayrıntılı bilgi için: http://www.usk2015.org/
                                                                                                                                                     
 

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği'nin Seçimsiz Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirilmiştir.

GÜNDEM

1) Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği  tüzüğünün 9. maddesinde tanımlanan  anatomi derneğinin organları arasında yer alan “YETERLİK KURULU” üyelerinin belirlenmesi,
2) Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği  tüzüğünün 6. maddesinde tanımlanan “ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA”  koşullarında değişiklik yapılması.


Gündem maddelerinin detayları için tıklayınız.

                                                                                                                                                                   

Değerli Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Üyeleri;

Dernek Yönetim Kurulu’nun gördüğü lüzum üzerine, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde Gaziantep’te 17 Şubat 2015 günü saat 14.00-16.00 arasında Seçimsiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacaktır. Toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, aynı yerde, 27 Şubat 2015 günü saat 14.00-16.00 arasında salt çoğunluk aranmaksızın Seçimsiz Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı yapılacaktır. Toplantıya katılımınız hususunda bilgilerinize arz olunur.

Gündem:

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği  tüzüğünün 9. maddesinde tanımlanan  anatomi derneğinin organları arasında yer alan “YETERLİK KURULU” üyelerinin belirlenmesi,

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği  tüzüğünün 6. maddesinde tanımlanan “ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA”  koşullarında değişiklik yapılması.
 
TAKAD (Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği) Yönetim Kurulu


                                                                                                                                                              "Anatomi Günleri-2015 Kış Toplantısı" 26-28 Şubat 2015 tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Oditoryumunda düzenlenecektir.

http://www.gaziantepanatomi.com